KORITO ZA ŠTIRNO

Na korito se lahko priključi štirna za črpanje podtalne vode, lahko jo pa predelamo in se priključi na vodovod.